Dr. Kovács Zsuzsa Gabriella

ügyvédi iroda

Iroda

Házassági szerződés

     A házassági vagyonjogi szerződéssel a házasuló, vagy a házas felek tág teret kapnak vagyoni
viszonyaik rendezésére a házassági életközösség idejére. A házassági vagyonjogi szerződés akkor
érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. A házassági
életközösség fennállása alatt a házastársak a szerződést módosíthatják és meg is szüntethetik.          Ma már sok esetben nem „egy bőrönddel” érkeznek a felek a házasságba, különvagyonuk biztosítása a házasság alatt is indokolt lehet. A házassági életközösség alatt a házas felek által szerzett vagyon közös vagyonnak minősül, de nincs akadálya annak, hogy egyes vagyonelemeket (gépkocsi, ingatlan, megtakarítás) a felek különvagyonba utaljanak és akként is kezeljenek. Lehetőség van arra is, hogy a közös szerzést a felek szerződésben kizárják. A házastársi vagyonközösséget a jövőre nézve teljesen vagy meghatározott vagyonszerzések, vagyontárgyak, terhek és tartozások tekintetében is ki lehet
zárni.

Jogi problémái vannak, nincs kivel megbeszélnie?