Dr. Kovács Zsuzsa Gabriella

ügyvédi iroda

Iroda

Végrendelet

     A végrendeletek jelentősége napjainkban egyre nő. Míg korábban a törvényes öröklés szabályai
elegendőek voltak az öröklés rendezésére, az életviszonyok megváltozásával nagyobb hangsúly
helyeződik az örökhagyó végrendeleti akaratára. Gondoljunk csak bele, hogy egy hosszú élet alatt
megkötött több házasság, több házasságból származó gyermek esetén a gyermekek egymás közt
egyenlő arányú öröklése, vagy a túlélő házastárs öröklése mennyire „igazságtalan” helyzeteket
eredményezhet. Érdemes mindenkinek átgondolni, hogy hagyatékából kinek és mennyit szeretne
juttatni és azt éredemes végrendeletben rögzíteni.
   Sok esetben az örökhagyónak arra van szüksége, hogy idős korára támaszt nyerjen végintézkedés
fejében: gondozás, tartás, vagy életjáradék fejében erre is lehetőség van. Ez esetben öröklési
szerződés megkötése lehet a megoldás, melyet a végrendelethez szükséges alakiságokkal kell
elkészíteni.
   A végrendelet érvényességének szigorú alaki szabályai vannak, melynek megsértése a végrendelet
érvénytelenségéhez, és végső soron az örökhagyó akaratának mellőzéséhez vezethet.
      Ha biztonságban szeretné tudni végrendeletét, célszerű azt ügyvéddel, vagy közjegyzővel
elkészíttetni.
      Ma már arra is lehetőség van, hogy végrendelete a Magyar Ügyvédi Kamara végrendeleti
nyilvántartásában kerüljön elhelyezésre, így nem kell aggódnia, hogy végrendelete megsemmisül,
elvész. A végrendeleti nyilvántartásban szereplő végrendeleteket a hagyatéki eljárást lefolytató
közjegyző hivatalból veszi figyelembe.

Jogi problémái vannak, nincs kivel megbeszélnie?